униние

униние
същ. - унилост, отпадналост, подтиснатост, подтиснат дух, депресия, безжизненост, омърлушеност, заспалост, слабост, безсилие, немощ, изнемощялост, омаломощение, неразположение
същ. - отчаяние, обезверение, обезнадежденост, разочарование, обезсърчение, угнетение, угнетеност, печал, меланхолия
същ. - скука, самота, усамотение
същ. - безнадеждност, обезверяване
същ. - махмурлук, препиване

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • безнадеждност — същ. обезсърчение, униние, разочарование, обезверяване, отчаяние, безизходност, невъзможност …   Български синонимен речник

  • депресия — същ. упадък, застой, криза същ. угнетение, угнетеност, униние, потиснато състояние, потиснатост, меланхолия, мрачно настроение, песимизъм, унилост, отпадналост …   Български синонимен речник

  • махмурлук — същ. униние, отчаяние, меланхолия, препиване …   Български синонимен речник

  • меланхоличен — прил. печален, тъжен, затъжен, загрижен, мрачен, песимист, изпаднал в униние прил. жлъчен, нервен, ядовит прил. навъсен, унил, безрадостен, потискащ прил. пуст, нерадостен, потиснат, скучен, отегчителен прил. сериозен …   Български синонимен речник

  • меланхолия — същ. тъга, скръб, печал, затъженост, униние, угнетение, песимизъм, мрачно настроение, депресия, потиснатост, потиснат дух същ. нервна депресия, хипохондрия, истерия същ. отчаяние, махмурлук, препиване …   Български синонимен речник

  • обезверение — същ. обезсърчение, отчаяние, разколебание, разочарование, обезвереност, обезнадежденост, униние, унилост, малодушие, песимизъм същ. отпадане, безсилие, немощ, изнемощяване, отпадналост, слабост, омаломощаване …   Български синонимен речник

  • обезвереност — същ. обезверение, обезсърчение, отчаяние, разколебание, разочарование, обезнадежденост, униние, унилост, малодушие, песимизъм същ. отпадане, безсилие, немощ, изнемощяване, отпадналост, слабост, омаломощаване …   Български синонимен речник

  • обезверяване — същ. безнадеждност, отчаяние, униние …   Български синонимен речник

  • омърлушеност — същ. отпадналост, унилост, униние, умора, немощ …   Български синонимен речник

  • отчаяние — същ. обезсърчение, обезверение, обезверяване, разочарование, разколебание, песимизъм същ. униние, малодушие, безнадеждност, слабост същ. унилост, отпадналост, немощ, омаломощение, упадък на духа същ. безсилие, изнемощяване същ. меланхолия,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”